Maskinkonstruktion Finnvedens AB

Maskinkonstruktion Finnvedens AB har en lång tradition av att konstruera "Cutting-Edge" maskiner.
De utvecklar och konstruerar fixturer och verktyg för de flesta ändamål.
Bland kunderna finner man bland annat Husqvarna AB - till vilka de har levererat över 80 fixturer genom åren.