AVANCERADE PRESSVERKTYG

IKV TOOLS är en komplett leverantör av avancerade pressverktyg. De har lång erfarenhet av följdverktyg och har på senare år kompletterat kompetens inom både mätning och simulering. 

Deras NC maskiner byts ut löpande vart tredje år. Deras portalfräs har en kapacitet upp till tio ton för framtagning av mycket stora verktyg.
Supermoderna trådgnistar, dessa byts ut så ofta som vart femte år. Maskinparken utvecklas ständigt efter marknadens behov.

När verktyget är monterat lämnas det till intrimningsgruppen som provkör verktyget i egen provpress.
De har även möjlighet att erbjuda dig en utökad inkörning och anpassning för er produktion.

EXPERTER PÅ:

  • Följdverktyg
  • Transferverktyg
  • Klippverktyg
  • Bockverktyg
  • Dragverktyg
  • Prototypverktyg
  • Kalibreringsverktyg
  • Nitverktyg

EFTERMARKNAD

En trygg tillverkning är a och o. Det löses med en effektiv eftermarknad och serviceenhet.
QUICKLINE SERVICE kallas paketlösningen.